- Hadde ingen oppdaga brannen såpass raskt, kunne det gått verre