- Vi lover at flatvalveien kommer inn på investeringslisten for planperioden av «Fylkesveiplanen».  På den måten kan det gis anledning til å forskuttere omlegging av veien, eller eventuelt i et spleiselag,  slik det har vært uttrykt ønske fra ordføreren. Dette vil vi ta opp i Samferdselkomiteens møte i juni, sier Kirsti Leirtrø, som er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat.

Da fylkestinget vedtok sine veiprioriteringer sist høst, hadde opposisjonen fremmet forslag om å få flatvalveien inn på finansieringsplanen. Noe som igjen ville åpne opp for at Frøya kommune kunne framskynde utbygging gjennom forskottering.

Men flertallet i fylkestinget fant ikke plass til å få omlegging av fv 716 forbi Flatval inn på investeringsprogrammet. Dette betød at denne etterlengtede veiomleggingen ble skjøvet helt ut i det blå.

Men nå viser det seg at trøkket fra befolkningen, lokalpolitikerne på Frøya og opposisjonspartiene i fylket, har hjulpet. Bare en dag før en varslet ny demonstrasjon for veiomlegging, kan Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe melde at Flatvalveien skal inn på investeringsplanen.

- Transportplanen skal ikke behandles før til høsten, men vi vil allerede nå fremme forslag om endring i planen, slik at arbeidet med veien kan fortsette, og slik at også Frøya kommune kan gjøre de vedtak som er nødvendig for å komme i gang. Dette støttes også av våre samarbeidspartier  KrF,Sp og SV, forteller Leirtrø, som antyder at det kan bety at arbeidet med å legge om veien kan være igangsatt før neste sommer.

Veiomleggingen er stipulert til å koste cirka 40 millioner kroner.  Frøya kommune har en stadfestet reguleringsplan for veiomleggingen, så med veien inn på fylkets investeringslista, betyr det at ting kan skje relativt raskt.

Frøyaordfører Berit Flåmo møtte sine partifeller på Fylkeshuset onsdag, og fikk da denne endelige bekreftelsen på at Flatvalveien skal komme inn på investeringsplanen.

- Jeg har visst en stund at det går rett vei, men det har jo vært noen runder. Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen og på fylket har engasjert seg, og ikke minst befolkningen på Flatval. Så nå er jeg kjempeglad på vegne av befolkningen, men også på vegne av næringslivet. Det er nok mange sjåfører som gruer for å kjøre denne veien, sier frøyaordfører Berit Flåmo.

Med vei-omleggingen inn på fylkets liste, kan Frøya kommune forskottere utbygging.

- Vi må legge opp til et parallellt løp her. De rette kostnadene må på bordet, og så må kommunen se hvordan vi skal håntere. Nå blir det mulig å forskottere. Det er klart at dette blir en prioritert sak for oss, sier Berit Flåmo.