9.417 tunge kjøretøy ble kontrollert i Midt-Norge i vinter. Det er omlag 1.600 flere kontrollerte enn året før, forteller Statens vegvesen. Av disse kontrollerte fikk 5,1 prosent gebyr for å være for dårlig skodd.

- Resultatene er vi veldig godt fornøyd med. Det betyr at de aller fleste tunge kjøretøyene som kjører på vegene våre har med kjettinger og riktige dekk, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Økningen i antall kontroller fra forrige vinter skyldes en enda høyere prioritering på kontrollen av de tyngste kjøretøyene. Vinteren 2014/2015 ble det kontrollert 7820 tunge kjøretøy. Statens vegvesen kontrollerte 5309 busser og lastebiler og 4108 tunge tilhengere.

1. januar 2015 ble det påbudt med vinterdekk også for tunge kjøretøy. Utviklingen etterpå har vært positiv, mener Statens vegvesen.

- Hvis vi ser på utviklingen de to siste årene ser vi at andelen kjøretøy som får gebyr går ned. Og andelen som får kjøreforbud på grunn av dårlige dekk eller mangler kjettinger går også ned. Vinterdekk-påbudet har gjort det tryggere på vegene, både for sjåførene som kjører tunge biler og for alle andre som ferdes på vegene, forteller Børstad.