Statens vegvesen har gitt Veidekke i oppdrag å flatelappe flere steder på Hitra og Sunde.

Stedsansvarlig for Veidekke forteller at arbeidet vil foregå mellom 07 og 21 om dagen, i to uker fremover.

- Det er ni steder vi skal legge flere små lapper av asfalt, alt fra 50 meter til 350 meter, forteller Ronald Sylte.

Lapping: De røde strekningene i kartet viser hvor det skal gjøres flatelapping.

Det blir manuell dirigering flere steder. Han håper bilistene tar hensyn til arbeidet som foregår.

- Vi hadde satt pris på om bilistene tar litt hensyn. Det er trangt og smalt, og det går veldig fort ut på her, sier Sylte.