Lerøy Midt har sikret seg en av de store tomtene ved nye Hitra industripark på Jøsøya ved Sandfstad, og er det første selskapet som har varslet endelig beslutning om bygging. Også Marine Harvest jobber med tilsvarende planer. I tillegg har emballasjefabrikkene Bewi og Sunde sikret seg tomter i området.

Fredag hadde Lerøy-konsernet styremøte, der de besluttet å bygge ut på Jøsnøya. Det bekreftet produksjonsdirektør i Lerøy Midt, og prosjektleder for nyfabrikken, Frode Arntsen, overfor lokalavisa i dag tidlig.

- Jeg kan endelig informere om at det er en gledens dag for både Hitra og Lerøy Midt, at vi fredag fikk et positivt styrevedtak for å bygge nytt industrianlegg på Jøsnøya. Det er vi veldig glade for. Nå i morges (mandag) har vi informert alle ansatte i Lerøy Midt og Lerøy-konsernet. Nyheten blir tatt godt i mot, og vi gleder oss til å sette i gang, sier Arntsen.

Lerøy Midt-ledelsen vil ikke kommentere kostnader ennå, men Adresseavisen skriver i dag at det nye anlegget vi ha en prislapp på rundt 700 millioner kroner.

Foto: LERØY MIDT/ILLUSTRASJON

Samlokaliserer og øker bemanningen

Lokalavisa Hitra-Frøya omtalte tidligere i år søknaden fra Lerøy Midt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med søknad om utslippstillatelse for den planlagte nye fabrikken på Jøsnøya.

I søknaden kommer det frem at driftstiden skal økes fra 12 timer, til 20 timer per døgn, og det er planlagt ca. 200 ansatte ved slakteri, foredling og administrasjon i den nye fabrikken. I dag jobber det 166 personer i de eksisterende fabrikkene. En egen teknisk avdeling skal ha 20 ansatte.

Skal hente laks fra hele Midt-Norge

Det legges opp til over en dobling av slaktekapasiteten, fra 45.000 tonn i dag, til 100.000 tonn.

- Det vil være laks fra selskapets 55 egne konsesjoner for produksjon av laks i sjø som slaktes og bearbeides ved anlegget. Matfiskkonsesjonene er plassert i Sør-Trøndelag og på Nordmøre, og levende laks bringes til slakteriet ved hjelp av brønnbåt. Det er lagt opp til at den nye fabrikken skal slakte unna all denne fisken, og det er da lagt opp til en slaktekapasitet per år på 77.000 tonn sløyd laks. Det er lagt opp til eksport på ca 30% som hel sløyd laks pakket i kasse, ca 70% videreforedles i egen avdeling, står det i søknaden.

Produksjonsdirektør Frode Arntsen har tidligere uttalt at mange entreprenører viser interesse for å delta i industriprosjektet.