- Det oppstår mange nye utfordringer med innkjøp av råvarer og emballasje