Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Frøy Rederi AS får en halv million i bot

Gåsø Freyja til kai ved Siholmen. Foto: Trond Hammervik