Min hjertesak:

Jan Egil Handberg er Pensjonistpartiets 4. kandidat på Hitra.

Han forteller at han i hovedsak er opptatt av tre ting; barn og unges oppvekstvilkår, eldreomsorg, vei og samferdsel. Når han så må velge seg et av disse temaene, trekker han fram barn og unge som den høyeste prioriteten, - for framtida vår er det barna og ungdommene som legger.

Trafikksikkerhet

En sak som opptar Handberg sterkt, er å trygge barn og unge i forhold til trafikken.

- Vi må få lagt til rette for gang- og sykkelveier på Hitra slik at barn og unge kan ta seg trygt fram til skolen, til venner og fritidsaktiviter.

Pensjonistpartiet på Hitra har programfestet at trafikksikkerhet er noe som skal jobbe for forteller Handberg, - og å kunne slippe ungene ut i trafikken og for oss foreldre og besteforelde å vite at de ferdes trygt, det har stor betydning for meg.

Jan Egil Handberg har merket seg at elevene ved Strand oppvekstsenter via leserbrev i avisa, har satt fokus på at de ønsker seg gang- og sykkelvei.

- At ungene selv tar initiativ og står på for det de vil ha, det er knallbra.

I tillegg er det en ekstra gevinst ved å lage gang- og sykkelveier, legger Handberg til - man får økt aktivitet og trim ved å heller gå og sykle fremfor å kjøre disse strekningene.

I forhold til et godt oppvekstmiljø, forteller Handberg at Pensjonistpartiet vil jobbe for å få på plass et mobbeombud i skolen.

- Jeg sitter med en mening og en følelse av at det blir lettere for barn å henvende seg til en spesiell person som har fokus på mobbing, fremfor å ta det opp med mor, far eller skolen.

Beredskap

Helt til slutt vil Handberg som gammel brannsjef legge til at han vil sette fokus på beredskapen her i øyregionen.

- Bakgrunnen for det er at hvis Hitratunnelen blir stengt, da blir vi avskåret fra omverdenen. Jeg ønsket et tverrsamband mellom Hitra - Møre og Romsdal slik at det kan lages beredskapsferjeleie mellom Akset, Laksåvika og til Kjørsvikbugen, Aure, i stedenfor mellom Sandstad og Valset slik det er i dag, for det er en veldig lang ferjetur for å si det sånn. Dessuten kan det skje ulykker i de andre tunnelene langs 714 også, som gjør at vi blir avskåret fra omverdenen. Endrer vi dette på, har vi en raskere omkjøringsmulighet via Hemne.