Da det ble fanget store mengder oppdrettslaks i kilenøterutenfor Agdenes tidligere i år, tok organisasjonen Elvene rundtTrondheimsfjorden kontakt med Salmar for å få til et samarbeid om telling avoppdrettslaks i Gaula og Orkla.

- Skjellprøver fra laksen ble i løpet fiskesesongenfortløpende sendt inn til analyse. Av 5008 skjellprøver fra Gaula og Orkla vardet 189 laks som viste seg å stamme fra oppdrett. For Gaula utgjør det 1,6prosent av fangsten, og for Orkla 3,8 prosent. Det er mye mindre enn vifryktet, sier Rune Krogdahl, sekretær i Elvene rundt Trondheimsfjorden og lederfor Orkla fellesforvaltning.

Han berømmer Salmar for samarbeidet.

- Det er mye synsing og lite kunnskap om hvor myeoppdrettslaks det er i elvene. Derfor tok vi kontakt med Salmar for å få hjelptil å få fakta på bordet.  Salmarhar vært veldig samarbeidsvillige. Vi har begge interesse av å haoppdrettslaksen innenfor merdene, sier Krogdahl.