Det oppstod lange køer ved Hitratunnelen i ettermiddag. I følge vegvesenet skyldes dette et kjøretøy som har fått stans inne i tunnelen. Uhellet ble meldt kl. 16.51.

Ennå kl 18.15 var tunnelen stengt, og køen av ventende biler på Hitrasiden strakte seg langs Jøstenøya og Kalvøya og helt opp til kirka på fast-Hitra.

Kl. 18.50 får lokalavisa opplyst av vegmeldingsentralen at det er et vogntok som er årsaken til tunnelstengingen.

- Vi har fått melding om at vogntoget nå slepes ut, og at tunnelen dermed snart vil åpnes for trafikk.

I følge vegmeldingssentralen skyldes den langvarige stengingen at det tok lang tid å skaffe bergingsbil.  Etter det lokalavisa erfarer, skyldes stansen at vogntoget har fått problemer med en aksling.

-Bruk brannvesenet

Flere reagerer på at tunnelen må stenges i to timer på grunn av en bilstans. En innringer som var vitne til den lange køen,, mener det i slike tilfeller må være mulig å lose bilene gjennom tunnelen.

- Hvorfor ikke bruke brannvesenet? De kan lett lede bilene kontrollert gjennom tunnelen mens en havarert bil venter på hjelp, mener mannen.