Helse og omsorgskomiteen(HOK) i Hitra har vedtatt å kutte til sammen 1,8 millioner kroner for å få helsebudsjettet i balanse.

Vedtaket går på at HOK ber rådmannen om å redusere budsjettet for funksjonshemmede, eller det såkalte tjenesteområdet for TNF( Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne), med kroner 1,5 millioner kroner. Kuttene skal gjøres i form av to årsverk og kjøp av tjenester.

Rådmannen må også kutte 300-tusen kroner i budsjettet for helse, familie og rehabilitering.

Saken går som melding til formannskapet, som får saken på bordet i møtet kommende torsdag.