Forvaltningutvalget i Frøya kommune har vedtatt å innføre skuddpremie på kråke og ravn. Bakgrunnen er at man ønsker å stimulere til jakt på arter som gjør skade på, eller reduserer andre viltarters reproduksjon.

Skuddpremieordningen skjer i henhold til viltloven, og man må derfor følge de anmenne fredningstidene.

Satsen blir på 50 kroner per fugl. Bena skal klippes av, buntes parvis sammen, legges i gjennomsiktig pose og framvises Frøya kommune. Ordningen skal vare i tre år, eller inntil man har tegn på at bestanden har nådd et minimum.