Mannen skal bl.a. ha ripet opp biler, knust bilruter, kastet stein gjennom et kjøkkenvindu samt lagt ut spiker slik at biler punkterte.

Mannen ble midlertidig frikjent for tiltalen om å ha tent på en garasje.

Garasjebrann

En natt oppsto det brann i en garasje slik at både garasjen og en bil som var parkert her ble totalskadd.

Tiltalte kom raskt i politiets søkelys som mulig gjerningsmann. Fosen tingrett fant det bevist at tiltalte var i området på det tidspunkt da brannen med sannsynlighet kan ha startet. Det er imidlertid ikke funnet noen brannårsak. Det kan således ikke utelukkes at brannen kan ha startet av seg selv i det elektriske anlegget eller i annet brennbart materiale i garasjen.

Slik retten ser det foreligger det således så mye rom for tvil at tiltalte måtte frifinnes på dette punktet.

Ripet opp bil og knuste vinduer

Ved andre anledninger ble to biler skadet. Den ene bilen fikk ripet opp karosseriet samt knust alle rutene. Senere ble flere ruter i firmabilen til samme bileier knust. Dette var biler som brukt av kjæresten til tiltaltes ex-samboer.

Også en annen bil fikk flere ruter knust. Dette var bilen til tiltaltes tidligere samboer. Hun fikk også en murstein kastet gjennom vinduet på sin bopel.

Også her fant retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at det er tiltalte som har utført skadeverkene.

Spiker

Mannen skal også ha kastet han ca. 200 spiker utover en innkjørsel slik at flere bildekk punkterte da fornærmede og/eller hans familiemedlemmer skulle kjøre ut fra gårdsplassen neste morgen.

Spikerne i oppkjørselen var bearbeidet slik at de hadde en bøy i begge ender, og ikke bare i den ene enden slik de ble levert fra fabrikk.

Tiltalte har både i retten og for politiet benektet ethvert kjennskap til spikerne og til skadeverket.

Undersøkelser viste at spikerpakkene kom fra en byggeplass der tiltalte hadde vært innom. Retten fant det således bevist ut over enhver rimelig tvil at det er tiltalte som har tatt spikerne fra byggeplass, bearbeidet dem og kastet dem i oppkjørselen.

Kjøring uten førerkort

Til slutt var han tiltalt for i to tilfeller å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. På dette punktet erkjente tiltalte straffeskyld.

Forsikringskrav

To forsikringsselskaper har også samlet krevd vel 1,3 millioner kroner i erstatning kroner av tiltalte. Her ble tiltalte frifunnet, fordi det bl.a. ikke er funnet noen brannårsak som knytter tiltalte til brannen i garasjen.

Dommen

Fosen tingrett la i skjerpende retning vekt på at skadeverkene har vært nøye planlagte og utført med overlegg. Retten fant det også skjerpende at tiltalte i forbindelse med noen av skadeverkene har lagt igjen visittkort som i innhold og form har fremstått som truende og har vært egnet til å skremme.

Etter en samlet vurdering ble straffen fastsatt til fengsel i tre måneder.

Tiltalte er tidligere ikke domfelt.