Hallgeir Bremnes har i flere år eid sine selskaper gjennom HIB Holding AS. Gjennom nyetableringer og noen oppkjøp, har antallet økt til vel 15 selskaper. I august ble Bremnesgruppen AS stiftet, som et management-selskap for HIB Holding AS.

Fredag presenterte Bremnesgruppen seg selv for flere byråkrater i Nærings- og Fiskeridepartementet og statssekretær Roy Angelvik (Frp).

Angelvik gikk fra jobben som markedssjef i Bremnes-eide Dolmøy Seafood AS, da han ble politisk rådgiver for fiskeriministeren i 2015, og senere statssekretær i departementet.

Hallgeir Bremnes forteller at det var på tide å la noen andre ta seg av administrasjonen av alle selskapene.

- Det er best å la noen som er dedikert i henholdt til ledelse og administrasjon gjøre dette. Så kan jeg gjøre det jeg er best til, sier Bremnes til lokalavisa.

- Hva er du best til?

- Det er å være gründer, å komme på nye ideer, og tenke ut hvordan selskapene best kan utnytte hverandre, samt bidra til økt konkurransekraft og lønnsomhet for alle selskaper i Bremnesgruppen.

Samler trådene

Det er tidligere utviklingsdirektør i Lerow, Svein Jarle Midtøy, som nå samler trådene for Hallgeir.

Han brukte tiden til å fortelle om alle prosjektene de har på gang, alt fra boligfeltene de har tenkt å bygge i tilknytning til Rabben Marina, til søknaden på nye utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett.

- Bremnesgruppen omsetter for vel 100 millioner kroner, og vi har et mål om å omsette for 150 millioner kroner innen kort tid. Vi satser på fire hovedområder; havbrukstjenester gjennom blant annet Lerow AS, fiskeindustri gjennom blant andre Dolmøy House of Seafood, eiendomsutvikling gjennom blant andre Rabben Marina AS, og investeringer gjennom THM Invest AS.

Bygger eksklusivt på Rabben

Det som kanskje er mest interessant for Frøyværingene er boligplanene i Rabben-området.

- Vi har internt startet detaljplanlegging for Rabben Sjøside, som vil bli liggende på oversiden av veien for Rabben Marina. Der vil vi bygge rundt 16 boligenheter, etter behovene som folk fra Frøya og Hitra måtte ha. Vi ser for oss at det skal følge med båtplass ved Rabben Marina til hver bolig. Vi håper på et politisk vedtak like over nyttår, og intensjonen vår er å starte bygging i april 2017, forteller Midtøy til lokalavisa.

Terasseleiligheter av denne typen kan det bli mulig å bo i ved Rabben Sjøside.

De har også kjøpt en stor tomt, rundt 400 meter sør for Rabben Marina. Den går fra sjøen ved Rabbatangen, og strekker seg innover bak Rabben. Der har de inngått samarbeid med grunneieren for nabotomta, om blant annet å bygge sjønære terrasseleiligheter og andre boligtyper for øvrig.

- Vi har gitt innspill til kommunedelplanen for Sistranda om å få bygge eksklusive terrasseleiligheter på nedsiden av veien, og vi ser at administrasjonen har tatt høyde for at det kan gjøres. Dette skal jo avgjøres politisk, men vi er mentalt innstilt på å starte bygging på nedsiden av veien, sier Midtøy.

Det planlegges også et større antall boligenheter på oversiden av veien for Rabbatangen.

- Hele vårt konsept bygger på at vi skal gjøre det meste selv. Vi har kjøpt opp to tredeler av Ideal Bygg Group, slik at vi har vårt eget snekkerfirma. Og vi har etablert anleggsfirmaet Excavator AS, med flere gravemaskiner og anleggsmaskiner. På Sunde har vi leid en industrihall, der vi selv bygger ferdig moduler, som vi frakter til byggeplassen. Da kan vi gjøre mye av grunnarbeidet og oppføringen av boligene selv, forteller Midtøy, som også kan fortelle at de har et stort boligområde på Nordskaget, der de planlegger å bygge ut.

Glassdom og flytehytter

Spennende var det også å høre om resten av planene for Rabben Marina.

- Vi har kjøpt en flytende glassdom som er 27 meter lang og sju meter bred, og med plass til 150 spisende gjester. Den vil bli liggende ved Rabben Marina fra midten av november i år. Den vil bli leid ut til bryllup, konserter og andre arrangementer, og vil bli brukt av Rabben restaurant. Domen kan slepes dit kundene ønsker, forteller Midtøy.

En flytende glassdom vil bli liggende ved Rabben Marina.

Neste prosjekt er flytehus, som skal være integrert i bølgedempersystemet på Rabben Marina.

- Til flytehusene kan man komme med båt, og parkere i første etasje. Så kan man spasere opp til de to boligetasjene. De vil bli solgt som hus- og fritidsboliger, og til andre som ønsker å bo på denne måten, forteller Midtøy, som ser hele området i sammenheng.

Flytehytter: Slik kan flytehyttene ved Rabben Marina komme til å se ut. Illustrasjon: MARINETEK.

- Sistien planlegges lagt fram til Rabben Marina, og vi ønsker at Sistien går helt bort til leilighetene ved Rabben Panorama. Vi ser på boligprosjektet og utbyggingen av Rabben Marina som en forskjønnelse av hele Sistranda-området, sier Midtøy.

Området vil få tilrettelagt alt av tilbud for fastboende og tilreisende, så som drivstoffylling, tømmestasjon for bobil og båter, overnatting, servering og andre servicetilbud.

- Vi ser for oss at dette blir det nye maritime senteret på Frøya, slik det en gang var da MS Fru Inger og MS Agdenes lå til kai på Rabben.

Fridde til departementet

Eksklusivt blir det kanskje for laksen også, dersom de får tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Det Bremnesgruppen kanskje mente var mest interessant for delegasjonen fra Nærings- og Fiskeridepartementet, var planene om utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett gjennom selskapet Lerow AS. Det er for tiden stopp i tildeling av ordinære konsesjoner, men det er mulighet for å søke såkalte utviklingskonsesjoner, hvis man kan sannsynliggjøre at det vil føre til mindre lus eller rømming, eller begge deler. Lerow har søkt Fiskeridirektoratet om åtte slike konsesjoner, der de skal utvikle nye merdsystemer med messingnett not og fartøybaserte servicekonsepter, slik hitra-frøya.no har omtalt før.

Lerow skulle gjerne startet nå.

- Jeg vet vi er nummer seks i søknadskøen, men har vært klare til å starte for lenge siden. Det hadde ikke skadet om vi hadde fått litt hjelp av dere til å få fortgang i prosessen, sa Midtøy til folkene fra departementet.

Ellers fortalte han om det 70 meter lange fartøyet, Lerow Star, som de har bygget om til et servicefartøy for oppdrettsnæringen, med stor kapasitet for behandling av lakselus.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no