Har startet vaksinering av aldersgruppen 65-74 år og de med disse sykdommene