Flytter rundkjøringa for å få plass til nybygg

foto