Her er politiets strategi når Åstfjord-forbindelsen åpner

foto