- Her blir det forandringer. Vi er beredt å gjøre en del investeringer