Språket her ute endrer seg fortere enn mange andre steder