AtB har funnet en bergnabb i sjøen som de krever utbedret umiddelbart - hvis ikke slutter de å anløpe Sørburøya

foto