Det er en variert park som nå planlegges i Fillan. Fillan Fritidspark blir navnet på det området man i dag kjenner som ”Dyet”. Hitra IL står som byggherre.

"Dyet" forsvinner

- ”Dyet” er et navn vi vil komme bort fra. Begrepet assosieres med et område som er vått og fuktig, noe det også har vært der. Men når vi er ferdige med byggingen av nærmiljøanlegget vil det bli tørt og fint, og ”Parken” vil være et mer passende navn, forklarer Bror Blichfeldt som er leder i anleggsgruppa i Hitra IL.

Området strekker seg fra bussholdeplassen i nord til Bygger’n i sør, og idrettsparken i vest og sparebankbygget og fylkesvei 714 i øst. Her er det blant annet planlagt hinderløype, trehytte, BMX-løype, gapahuk, belyst turløype med skiløyper på vinteren, muligheter for frisbeegolf og en volleyballbane som kan brukes til skøytebane på vinterstid.

Mangslungen idégruppe

For å skape en park som kan favne så mange som mulig har Bror Blichfeldt og anleggsgruppa i Hitra IL hatt god hjelp av en idégruppe. Her har det vært representanter fra ungdomsrådet, lærere og elevråd fra Fillan skole, eldres råd, barneidrettsgruppa, Hitra volleyballklubb, Fillan barnehage, elevrådet ved Guri Kunna vgs, Fillan grendelag og Hitra kommune.

Arkitektens idéskisse illustrerer hvordan Fillan fritidspark vil bli seende ut. Parken sees her fra nordlig retning mot sør.

- Kvalitetene bevart, og vi får enda mer!

Anita Eide har vært representanten for Fillan barnehage. Hun føler at barnehagens ønsker er ivaretatt.

- Fillan barnehage har brukt dette området mye opp igjennom årene. Dette er så nært barnehagen at de minste barna fint kan gå turen dit uten bruk av vogn. I forkant av prosjektet var vi redde for å miste de kvalitetene denne parken har for oss. Men vi ser at disse blir bevart, og i tillegg får vi enda mer! Det er bare vinnere i dette prosjektet, uttaler Eide.

Gapahuk som signalbygg

- I planleggingsfasen har alle gruppene hatt mulighet til å komme med sine ønsker. Det kommet inn flere forslag enn hva det er praktisk mulig å fylle parken med. Det er gøy med et slikt engasjement. Samtidig er det moro å se at flere av gruppene har sammenfallende ønsker. Ideen om en gapahuk i parken er noe de fleste har sett for seg, sier Blichfeldt.

Gapahuken ”Bølgen” blir derfor en realitet.

- Vi utfordret interiørarkitekt Landevaag, og ba henne om å tegne en utradisjonell gapahuk. Et signalbygg for Fillan og Hitra. Hun kom med flere forslag og ”Bølgen” vant frem flest stemmer i idégruppa. Dette vil være en gapahuk du ikke vil se andre steder, forteller Blichfeldt.

Ønsket var et signalbygg. Resultatet blir gapahuken "Bølgen" med bålplass og muligheter for grilling.

Trehytte og hinderløype

Elevrådsrepresentant Sara Lövenius er også begeistret for den noe utradisjonelle gapahuken. Men hun gleder seg også til å se realiseringen av trehytta som elevene ved Fillan skole har ønsket seg. Det er mye å se frem til når parken står ferdig.

- I denne parken vil det være muligheter for å trene på mange måter. Jeg liker å trene, og gleder meg til å prøve hinderløypa når den er ferdig, sier Lövenius.

Spleiselag

Byggingen finansieres etter samme modell som da Eaholmen nærmiljøanlegg ble bygget.

- Vi har gode erfaringer fra Eaholmen, og også denne gangen vil vi få til et spleiselag mellom Hitra kommune, næringslivet og spillemidler fra Hitra IL. Både kommunen og næringslivet har vært gode og viktige samarbeidspartnere, forklarer Blichfeldt.

”Parken” skal bygges i tre trinn, og det blir byggestart allerede til høsten. I første trinn er det volleyballbanen/skøytebanen med belysning som anlegges. I trinn to anlegges gapahuken og BMX-løypa, mens hinderløype, sitteplasser, frisbeegolf, gressområde, lekebåt og trehytta kommer i trinn tre. Håpet er at hele anlegget står klart en gang mellom sensommeren og høsten neste år.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no