- Ingen nye vindkraftplaner før vi har helhetlig trøndersk plan