Beatrice Meland Bremnes, aksjonsleder for Frøyarussen under Krafttak mot kreft i vår, var i dag på St.Olav for å være med i et større arrangement der Kreftforeninga overleverte innsamlede penger. Mottakerne er forskerne, som nå skal bruke de mange pengegavene og omsette dem i praktisk forskning mot sykdommen.

- Vi syns at russen på Frøya har gjort så mye, og det er viktig for oss å vise forskerne at pengene kommer fra bidrag fra mange, og ikke er "bare" en overføring fra statskassen, sier Linda Skjærvik, kommunikasjonsansvarlig i Kreftforeningen i Midt-Norge.

Nær 180 millioner

Forskningstildelingen er et årlig arrangement hvor Kreftforeningen deler ut støtte til norske forskingsmiljø. Dette er basert på en søknadsprosess,hvor utenlandske miljø vurderer søknadene og kun de beste prosjektene får penger. Tilsammen blir det i år tildelt hele 179,2 millioner kroner.

Av disse får NTNU Trondheim: 15,3 millioner kroner. Og av dette har Frøya- og Hitra-russen bidratt godt gjennom sine innsamlingsaksjoner sist vinter og vår.

Krafttak mot kreft

- Disse midlene er basert på private gaver, testamentariske gaver og andre private initiativ. Men ikke minst er pengene fra årets Krafttak mot kreft inkludert i disse bevilgningene. Innsatsens om ble gjort av fjorårets russ i februar og mars, ser vi direkte konsekvens av her i dag. Nå skal vi avlive myten om at russetiden kun er fyll og fanteri, sa Ole Alexander Opdalshei, assistrende generalsekretær i Kreftforeningen, da han presenterte Beatrice på St.Olav i dag

- Jeg vil takke russen for et inspirerende innlegg. Dere spiller en viktig rolle og gjør en uvurderlig innsats, sa dekan Bjørn Gustafsson fra NTNU.

- Flere i salen trakk frem Beatrice innlegg som rørende og sterkt og viser betydningen av innsatsen til russen, forteller Skjærvik.

Lærer om hvordan pengene blir brukt

Beatrice sjøl sier til lokalavisa Hitra-Frøya at det er artig å se at pengene som samles inn faktisk går til forskerne direkte.

- Det er artig at får lov til å være med her og lære om hvordan pengene blir anvendt, sier aksjonslederen fra i vår, som nå har reist fra Frøya til Tromsø for å studere.

- Vi fikk veldig stor respons, både før, under og etter aksjonen både fra lokalsamfunnet og på landsbasis. Vi ble jo topp 6 i landet, fikk gullbøssa, fikk virkelig heder for det arbeidet russen gjorde, sier Meland Bremnes.

Med seg til Trondheim og St.Olav hadde Beatrice med seg Marie Antonsen, som skal overta "stafettpinnen" hjemme på Guri Kunna vgs.

- Russen er med i år også. Jeg håper jo at gjør det like bra vi gjorde, og hadde vært artig om de hadde klart enda bedre. Vi må ikke slutte bry oss om denne viktige saken, sier Meland Bremnes.

-Tidenes satsning på immunterapi

Kreftforeningen overleverer nå hele 180 millioner til kreftforskning. Generalsekretær Anne Lise Ryel kaller det tidenes satsning på immunterapi.

- Så mye som 40 millioner går til prosjekter som forsker på immunterapi. Jeg er veldig glad for at det er så mange gode og spennende forskningsprosjekter på dette området. Dette er fremtidens kreftbehandling og har betydning på tvers av diagnoser. Det gleder meg at Norge ligger så langt fremme her, sier Ryel.

Ryel trekker også frem viktigheten av at forskningsprosjekter på store pasientdiagnoser som tarmkreft og lungekreft har nådd opp i konkurransen.

- Dette kan få stor effekt. Tarmkreft er blant kreftformene som rammer aller flest og lungekreft tar flest liv. Vi deler i år også mye mer ut til klinisk forskning, det vil si forskning som er pasientnær og dermed  skaper grunnlag for direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie av pasienter, sier Ryel.

Totalt deles det ut 179,2 millioner kroner til 34 prosjekter i Kreftforeningens åpne utlysning 2016.

- At vi kan dele ut så mye penger til kreftforskning er et stort privilerium og er takket være våre mange givere over hele landet, sier Ryel