- Flagget er låret, «doktorbåt-skipperen» har slått av motoren