NVE vil stramme inn kravene til vindkraft-utbyggere