To netter med manuell dirigering i begge tunnelene