På nyåret skal det settes i gang et nytt tiltak for demente på Hitra og i den forbindelse søkes det nå etter frivillige "aktivitetsvenner".

- Vi har sett et stort behov for noe å tilby demente i kommunen. For selv om man har fått en demensdiagnose kan man fortsatt gjøre ting man liker, forteller demensteamet i Hitra kommune, Esther Norbotten og Anette Helsø.

- Det er tenkt at mennesker med demens i kommunen skal få seg en frivillig aktivitetsvenn som vil gjøre det enklere for dem å kunne fortsette aktivitetene de setter pris på. Med utgangspunkt i en felles interesse.

Et støtteapparat i ryggen

Å være frivillig aktivitetsvenn er enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er noe du liker, sammen med en som har demens, slår Esther og Anette fast.

- Det kan være å gå på tur, dra på fisketurer eller møtes for en kopp kaffe og en prat. Noe som trigger det de demente er kjente med fra før. Begge skal ha glede av opplevelsen, legger aktivitetsvenn-koordinator på Hitra, Linn-Mari Lyngvær til.

- Det blir vår oppgave å kartlegge fellesinteressene.

Det kreves ingen forkunnskap om demens eller spesielle egenskaper for å kunne melder seg som aktivitetsvenn, presiserer damene. - Du har et støtteapparat med erfaring og kompetanse i ryggen.

Først vil det bli holdt et informasjonsmøte for potensielle aktivitetsvenner. - Man kan komme til dette møtet uten at man forplikter seg til noe som helst.

Deretter vil de frivillige få kursing, opplæring og oppfølging. Blant annet lærer man mer om kommunikasjon og samspill med de med en demensdiagnose.

Helseforebygging for begge parter

Aktivitetsvenn skal være et lavterskeltilbud.

- Det vil si at det er helt opp til den frivillige å møte personen med demens når man har kapasitet og anledning til det. Det stilles ingen krav fra noen av partene. Vanskelig eller veldig krevende skal det ikke være, det er viktig at begge parter har det hyggelig.

I utgangspunktet er dette tiltaket ment for demente som bor hjemme, men får de tilstrekkelig med frivillige kan det være aktuelt å tilby aktivitetsvenn til de som bor ved sykehjemmet også.

Aktivitetstilbudet kan være med å vedlikeholde helsen til den som har demens.

- Det er ikke slik at man nødvendigvis reverserer sykdommen, men istedet for at demente blir sittende hjemme får de muligheten til å gjøre aktiviteter de liker. Det kan stimulere sanser, følelser og minner. Følelsen av å gjøre noe hyggelig varer dessuten lenge, sier Linn-Mari.

Tv-aksjonspenger tilbake til samfunnet

- Dette med helsefremming gjelder for øvrig også for de som melder seg som frivillig. Det er ikke til å komme bort i fra at det er trivelig, smiler Rigmor Kristoffersen.

Hun og Eldbjørg Broholm representerer frivilligheten. Kommunen har ansvaret for aktivitetsvenn-opplegget i samarbeid med dem.

De to presiserer at det må et visst antall interesserte før de kan sette i gang kursingen.

- Det er viktig å legge til at vi ønsker aktivitetsvenner i alle aldre og av begge kjønn. Vi har behov for at mannfolk melder seg, sier Broholm.

Over hele landet finnes det aktivitetsvenner for demente. Tiltaket ble startet av Nasjonalforeningen for folkehelsen etter at de var mottakere av penger fra NRKs TV-aksjon i 2013.

- TV-aksjonspengene føres nå tilbake til lokalsamfunnet i form av et slikt tilbud på Hitra, legger Anette Helsø til.

- Som regel er dette arbeidet i regi lokalforeningene for demens, men det har vi ikke her på Hitra. På Frøya har de lokallag så kanskje går det an å få til noe felles etter hvert, legger koordinator Lyngvær til.

Ta kontakt

Arbeidsgruppa ønsker nå at interesserte øyværinger tar kontakt. De som vurderer å bli aktivitetsvenn, demente eller pårørende som synes tilbudet høres interessant ut.

For påmelding som aktivitetsvenn tar man kontakt med Eldbjørg Broholm i Hitra frivilligsentral. Hun kan nås på følgende telefonnummer: 72 46 11 00.

Demente eller pårørende kan ta kontakt med demensteamet, Anette Helsø: 72 46 52 62 eller Esther Norbotten: 74 46 52 53.

- Det vil komme nærmere informasjon om tilbudet etter jul.