Har fått ny mannskapsbil - Nå sendes den gamle til Ukraina