Sykdommen har gitt Maria mange bekymringer, men hun tar også med seg erfaringene sine inn i jobbhverdagen