Mens sjømateksporten tar nye rekorder, spiser vi stadig mindre fisk