MOT til å glede-dagen handler om å ha MOT til å leve og MOT til å bry seg – og vi oppfordrer ungdom og voksne over HELE landet til å bidra til at dagen blir husket som årets varmeste dag.

Når årets mest inkluderende dag av stabelen – er det med et mål for øyet: Spre glede!

Betyr mer enn du tror!

Etter en vanskelig og fremdeles krevende tid med sosiale begrensninger er det viktigere enn noensinne å spre glede og hjertevarme. Det trenger ikke koste noe, men til gjengjeld kan det bety så

MOT ønsker å skape et varmere og tryggere samfunn – hvor alle blir sett og inkludert. Vi har alle et ansvar, så hvorfor ikke benytte MOT til å glede-dagen til å gjøre en liten innsats? Det kan bety mer enn du tror!

Årets markering:

Ved Fillan skole har vi markert dagen med følgende aktiviteter:

På Fillan skole har vi 6 unge MOTivatorer; Ane, Iben, Imre, Ursula, Tina og Amelie. De pyntet MOT-vegg i kantina, har bakt over 300 kjekser og kokt kakao. I morges gikk de rundt i alle klassene og serverte til elevene på alle trinn til stor jubel og glede!

De oppfordret også til å skrive en hilsen på MOT-kort, og mange har fått mange koselige hilsener i dag.

Unge MOTivatorene besøkte også rådhuset med MOT-hilsen og med oppfordring om å glede hverandre i hverdagen.

-Det har aldri vært viktigere å spre litt glede etter en utfordrende og fremdeles krevende tid for mange. Vi har alle et ansvar for å skape et trygt samfunn. Hvis hver og en bidrar til å spre litt glede, store som små, tror og håper jeg at vi sammen klarer å skape et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn, understreker MOT koordinator Johanna Grøntvedt Athammer.

Imre, Iben, lærer Sarah, Ane, Amelie, Tina, MOT-koordinator Johanna og Usula markerte Mot til å glede dagen i dag.
Iben, Amelie, Tina, Ursula og Imre besøkte også rådhuset med en MOT-hilsen i dag.
Elevene satte stor pris på MOTivatorenes servering i klasserommene
Imre og Ane baker kjeks for å dele ut til elevene ved Fillan skole
Imre, Ane og Iben forbereder kjeks for å dele ut til de andre elevene