- Det begynner å bli kostbart om vi skal bruke en milliard på en rømningstunnel som brukes noen ganger i året