Flere veiskilt og containere tagget ned med stygt språk