Som hitra-froya.no først gjorde kjent på tirsdag, er det mistanke om at laksen på to av Salmars anlegg utenfor slakteriet på Kverva, er smittet av den fryktede laksesykdommen ILA(infeksiøs lakseanemi).

Mattilsynet har derfor innført strenge restriksjoner på ferdsel og slakting av laks i sonen nord for Frøya, for å hindre  smitte til andre anlegg. Skulle det skje kan det få store konsekvenser i form av dødelighet på laksen, og i verste fall destruksjon av laksen.

I følge iLaks.no fører frykten for økonomiske tap til at Salmar-aksjen faller kraftig på børsen.

- Når investorene sender ned SalMar-aksjen med 7,1 prosent på børsen torsdag, er det på frykt for at ILA-viruset skal spre seg, skriver iLaks.no, som har snakket med børsanalytikere som bekrefter det samme.

Lerøy Seafood Group og Marine Harvest, som også potensialt kan bli smittet av ILA-viruset i området, faller også på børsen, med henholdsvis 3,2 prosent og 3,4 prosent.