Marine Harvest sitt slakteri på Ulvan stenges i to måneder fra nyåret, på grunn av mangel på laks. Det ble de drøyt 100 ansatte informert om torsdag ettermiddag.

Det er ennå ikke klart hvor mange som blir permittert.

- Det som skjer nå er at fabrikkledelsen skal se på hvilke vedlikeholdoppgaver som kan gjøres i perioden. Og så får vi komme tilbake til endelig tall for hvor mange som permitteres, sier Ola Helge Hjetland til hitra-froya.no. Han er kommunikasjonssjef i Marine Harvest.

I følge en pressemelding  selskapet sendte ut torsdag ettermiddag, er det den krevende lusesituasjonen i Midt-Norge i høst, som har ført til at oppdrettsselskapene har måtte høste flere fisk fra merdene enn planlagt.

Slaktet tidligere på grunn av lakselus

– For å få ned lusenivåene, har vi valgt å ta opp fisken tidligere enn planlagt. Ansatte ved våre sjøanlegg og fabrikken vår på Ulvan har stått på hele høsten for å håndtere situasjonen, og utført en fantastisk jobb, sier direktør for Marine Harvest region midt, Ørjan Tveiten, i følge pressemeldingen.

Den høye aktiviteten gjør at selskapet ikke har fisk tilgjengelig for høsting i regionen i januar og februar. Fabrikken på Ulvan i Hitra kommune må derfor stenges midlertidig.

– Vi må dessverre holde fabrikken stengt de to første månedene i 2016 og midlertidig permittere store deler av arbeidsstokken i denne perioden. Det er selvsagt svært beklagelig, men vi må la fisken i merdene vokse slik at den kommer opp i salgbar størrelse, sier Tveiten.

Tror på strengere lusestrategi

Han mener lakselus er oppdrettsnæringens største utfordring, men er sikker på at situasjonen vil bedre seg.

– Marine Harvest bruker mye ressurser på å redusere avhengigheten av legemidler for kontroll av lus, med betydelig innsats innen forskning og utvikling og testing av ikke- medikamentelle teknologier, samt oppdrett og bruk av rensefisk, sier Tveiten.

Marine Harvests lusestrategi innebærer blant annet at alle merder på alle anlegg skal telles hver uke. I tillegg skal tiltak settes i verk allerede ved et gjennomsnitt i enkeltmerder på under 0,2 hunnlus. Dette er langt strengere enn kravene stilt av myndighetene.

– Vi er sikre på at vi med denne strategien og vår store satsning på forskning og utvikling vil løse luseutfordringen på sikt, mener Tveiten.