– De kandidatene som skiller seg ut, er de som snur seg etter hvor behovet er