Kjøpte næringseiendom for 18 millioner kroner

foto