- Det er stor konkurranse om pengene, men dette gikk bra