Vi fikk en uvanlig mild og tørr start på høsten. September bød på hele fem dager med minimum 20 grader - og vi slapp unna med “bare” 67 millimeter regn.

Septembertallene fra Meteorologisk institutt viser at den høyeste temperaturen denne måneden ble målt 12. september. Da viste gradestokken ved målestasjonen på Sandstad hele 20,5 grader. Også den fire andre dager passerte vi så vidt 20-tallet.

Kaldest var det den 3., da temperaturen stoppet på vel 7 grader.

Følg været på lokalavisas værstasjon på HITRA

Følg været på lokalavisas værstasjon på FRØYA

Lite nedbør

Også nedbøren har vært beskjeden den siste måneden. Kun 67 millimeter regn i september lar seg absolutt høre. Nesten halvparten av nedbøren denne måneden kom den 13. da det falt 32 mm nedbør.

Bare på sju av månedens 30 dager fikk vi over en millimeter  regn.

Siste året

Ser vi ett år bakover, er det bare juli som kan konkurrere mot måneden vi nettopp er ferdig med når det gjelder lite regn. Da falt det kun 0,2 millimeter mindre nedbør enn i september. Til sammenligning kan nevnes at fjorårets september, som også ble betegnets om fin, ga 139 millimeter nedbør.

Mest nedbør de siste 12 månedene kom i desember 2016 med hele 289 millimeter.