Da SalMar skulle bygge ny fabrikk, hersket det stor usikkerhet om hvor denne skulle legges. Gleden var derfor stor i lokalmiljøet da det i 2006 bla klart at nyfabrikken Innovar skulle bygges på Nordskaget. Samtidig feiret SalMar 15-årsjubielum, og dermed ble det også jubileumskake.

Her er artikkelen I HF fra februar 2006:

– Tenkt bare på boligprisene... ingen ungdommer hadde kommet til å etablere seg på denne sida av Frøya hvis SalMar hadde lagt ned her, og bygget på Hamarvika...

Argumentene er mange når lokaliseringsvalget diskuteres på SalMars kantine.

Her er det folk fra alle grender på Frøya, men selv de som bor i Hamarvik/Flatval-området ser argumentene til folket som bor lenger vest på øya.

Forrige tirsdag ble det kjent at SalMar-ledelsen har tatt sin beslutning: det som skal bli verdens mest avanserte laksefabrikk - et såkalt ilandføringsanlegg for laks - skal bygges på Nordskaget.

DOBBEL FEIRING: Sist fredag spiste de Salmar-ansatte jubileumskake. For mange ble det også en feiring av at nyfabrikken Innovamar bygges på Nordskaget. Fra venstre: Elisabeth Skarsvåg, Wenche Vatn og Bjørg Vikan.

Vigdis Skaget er en av de ansatte som nettopp har inntatt dagens varme lunsj når lokalavisa stikker innom SalMarkantina.

Hun bor på Kvisten, og har dermed et stykke å kjøre til og fra arbeid på Nordskaget. Men det blir ingen avstand i forhold til om SalMar hadde havnet på Hamarvik.

- Vi har snakket mye om dette i mange måneder før avgjørelsen endelig kom. At SalMar blir her, betyr alt for hele denne sida av Frøya, sier hun.

De andre rundt bordet er enige. Det er nok at det blir mye kjøring til Sistranda på kveldstid fordi de fleste fritidstilbudene til ungene er der, om man ikke skal kjøre samme ruta til og fra arbeid også. Henrikke Måsøval bor i Bekken, og det ville ikke blitt så mye lenger for henne å kjøre, om fabrikken hadde havnet på Hamarvika. Men hun viser til at alt dras mot Hamarvik/Sistranda-området, og det er ikke bra for heimplassen hennes.

- Nordskaget er nærbutikken vår. Og for alle grendene som ligger litt utenfor, tror jeg det var bra at SalMar ikke havnet på Hamarvika, sier hun.

- Det er rett og slett bra for bosetningsmønsteret på Frøya. Bare se hvordan det har gått med Titran. Hadde fabrikken kommet på Hamarvika, ville det om ti år sett likedan ut her på Nordskaget og de andre grendene på denne sida, er det en annen rundt bordet som legger til.

Det er ikke snakk om at nyfabrikken i seg selv vil gi flere arbeidsplasser. Men med ny teknologi skal det produseres mer laks per hode, hvilket gjør industriarbeidsplassene tryggere. Og kanskje betyr det enda større ringvirkninger enn i dag.