Det varen mannlig bilist i 40-årene som nylig sto tiltalt i Fosen tingrett etter at han tidligere i år holdt for høy fart på Lakseveien.

Episoden skjedde på ei lang slette rett før Sunde hvor han foretok en forbikjøring. Han var klar over at det var 80-sone.

Tiltalte skulle kjøre forbi en bil som lå i ca. 80. Bilen hadde ligget vesentlig under fartsgrensen i lang tid.

Mannen erkjente at han kom opp i 126 km/t i forbindelse med forbikjøringen og sakket av farten etter dette.

Siktede ble stanset i laserkontroll etter å ha bli målt rett etter at han hadde lagt seg inn i eget kjørefelt etter forbikjøringen.

Tiltalte mener det var en aktsom forbikjøring bortsett fra farten.

Retten påpeker at hastighetsovertredelser av denne størrelsen medfører stor fare i trafikken.

- Allmennpreventive hensyn og hensynet til trafikksikkerheten veier tungt ved straffutmålingen, uttaler tingretten.

Etter en samlet vurdering ble straffen fastsatt til betinget fengsel i 18 dager samt en bot til statskassen på 10.000 kroner. Samtidig blir førerkortet beslaglagt i fem måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.