Siste pulje av skatteoppgjøret ble klart denne uken, og Skatteetaten er dermed i mål med årets oppgjør.

I Sør-Trøndelag får cirka 190.000 skattepliktige igjen på skatten, til sammen 2,2 milliarder kroner, hvilket blir nesten 12.000 kroner i gjennomsnitt.

41.000 skattepliktige i Sør-Trøndelag må betale til sammen 1,3 milliarder kroner i restskatt, nesten 32.000 kroner i gjennomsnitt.

3,2 millioner nordmenn får til sammen nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten i år. I gjennomsnitt er det 12.500 kroner. Nær 750.000 må derimot betale restskatt, til sammen 23 milliarder kroner, eller 31. 000 kroner i gjennomsnitt. Det er Skatteetaten som opplyser dette.

Skattelistene tilgjengelige fredag

Fra 27. oktober klokken 07.00 er det mulig å søke i årets skattelister på skatteetaten.no.

Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelige for søk. For å få tilgang til opplysninger om inntekt, formue og skatt for personer ogselskaper i Norge, må du logge deg inn via ID-porten.

Ordningen som fjernet muligheten for anonyme søk ble innført i oktober 2014, og siden den gang har Skatteetaten sett en markant nedgang i antall søk.

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger, sammenlignet med 1,5 millioner søk og 470.000 unike innlogginger året før.

Tilsvarende tall for året før loggføring av søk ble innført er 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger