Under sine første forsøk i kommersiell skala med lusemiddelet Ectosan, kan fiskehelseselskapet Benchmark vise til oppløftende resultater. Behandling viste 100 prosent effekt mot lus, skriver selskapet i en pressemelding gjengitt på ilaks.no

Resultatene har stor betydning for både selskapet og oppdrettsnæringen ifølge Benchmark, som også driver med genetikk og ernæring. Det er forventet at produktet har et salgspotensiale på mellom 40 og 50 millioner pund.

I tillegg viste forsøkene at rensesystemet CleanTreat gjør behandlingen miljøvennlig, og fjerner eventuelle rester av medisin før det slippes ut i havet. Systemet er det første i sitt slag innenfor havbruk.

Konsernsjef i Benchmark, Malcolm Pye, gleder seg over resultatene.

– Dette er et stort gjennombrudd for Benchmark og oppdrettsnæringen. Kombinasjonen av vår lusebehandling sammen med CleanTreat, representerer en transformasjonsendring i kampen mot en av bransjens største utfordringer, og er et stort skritt mot en fremtid hvor ingen medisinske rester slippes ut i havet. I lys av produktets betydning for industrien og interessen uttrykt av våre kunder, forventer vi å se betydelig etterspørsel etter behandlingen, og ser fram til å gi den mer regelmessig godkjenning, sier Pye.

Benchmark vil fortsette med testing i nøkkelmarked i 2018 og 2019.

«Det er en anerkjent mangel på effektive, miljømessige og velferdsmessige løsninger i markedet, og Ectosan og CleanTreat har potensiale til å møte dette behovet», skriver selskapet.