Som tidligere meldt, har helse- og omsorgskomiteen (HOK) vedtatt å kutte til sammen 1,8 millioner kroner for å få helsebudsjettet til Hitra kommune i balanse.

Vedtaket går på at HOK ber rådmannen om å redusere budsjettet for funksjonshemmede, eller det såkalte TNF (Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne), med kroner 1,5 millioner kroner. Kuttene skal gjøres i lønn og kjøp av tjenester.

Rådmannen må også kutte 300-tusen kroner i budsjettet for helse, familie og rehabilitering.

Saken går som meldingsak til formannskapet.

Lokalavisa spurte komiteleder Torfinn Stub om hvilke konsekvenser dette får for brukere eller ansatte.

- Må legge om rutinene og måten å jobbe på

- Vedtaket betyr at rådmannen har fått fullmakt til å håndtere reduksjonen innenfor de rammene han har fra før innenfor TNF og helse, familie og rehabilitering. Der har vi har ikke vært så detaljert i hvordan rådmannen skal kutte, for å gi muligheten til å se det an litt over tid, i tilfelle det for eksempel dukker opp vakanser som gjør det mulig å redusere kostnader uten at det går utover noen, sier Stub.

- Vil det gå ut over noen når det skal kuttes i lønn, og reduksjon i kjøp av tjenester?

- Vi håper i alle fall at det ikke skal gå ut over noen. Vi forutsetter at det løses på en måte som ikke nødvendigvis skal gå ut over tjenestetilbudet til noen i stor grad. Men det betyr at de må legge om rutinene og måten å jobbe på og ta vare på dem.

- 1,5 millioner er mye penger. Hvordan skal man redusere budsjettet uten at det går ut over ansatte eller brukere?

- Da spør du meg om noe jeg ikke er hundre prosent kvalifisert til å gi noe dekkende svar på. Da må du snakke med rådmannen, som er direkte ansvarlig for tjenesteytingen.

Håper det ikke blir merkbart

Harald Hatle, kommunalsjef helse og omsorg tror ingen i TNF vil merke at det spares 1,5 millioner kroner.

- Vi håper det ikke vil bli merkbart for noen. Vi prøver å fordele reduksjonen innen forskjellige deltjenester. Det ene går ut på at vi har kjøpt en del tjenester som vi ikke har hatt kompetanse til å håndtere selv. Prisen på de tjenestene skal vi nå forhandle om, og vi har fått signaler om at vi skal få til en reduksjon i pris. Videre har vi en endring i brukersammensetningen, som inntil videre gir mulighet til å spare inn ressurser. Til sist er det noe mindre ressursbruk på områdene støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.

I rådmannens opprinnelige forslag til økonomi og handlingsplanen var det foreslått å kutte to årsverk. Nå er det redusert til 1,4 årsverk.

- Vi har allerede styrt oss ned med 1,4 årsverk ved at vi har latt være å ansette nye etter at folk har sluttet. Det er ingen som mister jobben sin, sier Hatle.