Byggeregnskapet for fem omsorgsboliger for ungdom i Øverveien på Sistranda viser en sluttsum på 11,4 millioner kroner. Dette er rundt 90.000 kroner mindre enn det som var avsatt til prosjektet.

Prosjekt «Heia» omfatte fire 2-roms leiligheter og en 3-roms pluss fellesareal og personalbase. Leilighetene er bygget gjennom fjoråret av Kystbygg.

Rådmannen forteller at det er søkt om utbetaling av husbanktilskudd, noe som utgjør drøye 5,1 millioner kroner.