Krever skattefradrag for bidrag til lokale formål på Frøya.

Det skriver Adressa.

SalMar har blitt nektet skattefradrag for 1,4 millioner kroner som selskapet overførte til det såkalte SalMar-fondet i perioden 2010-2012. Totalt er skattebesparelsen på i underkant av 400.000 kroner. SalMar hadde i fjor inntekter på over ni milliarder kroner, men konsernsjef Trond Williksen sier saken er prinsipielt viktig.

– Salmarfondet er opprettet for at man skal kunne gi penger til formål som sikrer varig bosetting på Frøya. Det er et utrolig viktig kriterium for SalMar som ønsker å utvikle virksomhet der vi er, sier Williksen til Adressa.

Skatt Midt-Norge mente det ikke var tilstrekkelig tilknytning mellom bidragene og SalMars virksomhet til at selskapet kunne trekke av overføringene på skatten.

SalMar tok Skatt Midt-Norge til Fosen Tingrett, hvor selskapet vant. Skatt Midt-Norge anket til lagmannsretten, og fikk medhold.

Nå havner altså saken i Høyesterett. Skatt Midt-Norge ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det vil ikke være passende for forvaltningen å tilkjennegi sitt syn i forkant av den rettslige behandlingen. Vi prosederer for domstolene, sier seniorrådgiver Jan Inge Fjørtoft.

I 2015 vant Gustav Witzøes selskap Kverva fram i Høyesterett med en lignende sak. Kverva ga tilskudd på 50 millioner kroner til lokale formål, og krevde fradrag. Saken gikk helt Høyesterett.

Witzøe kalte dommen «en seier for distrikts-Norge».