Forskere skal fundere på hva som skjedde da Snillfjord+Hitra ble Hitra