Kraftig sammenstøt med dyr medførte mye blodsøl i veien