- Alle vet at lykkefølelse ikke er en permanent tilstand