Nyvalgt leder Marita Skogås Krangnes og nestleder Regina Rand i det nye Hitra ungdomsråd, eller HUR som det gjerne kalles, presenterte seg selv i torsdagens kommunestyremøte.

- Vi har slitt litt med å få et ungdomsråd som er ordentlig oppe og går. Men nå ser det ut til at vi er så heldige at vi får til det, sa ordfører Ole Haugen da han ønsket dem velkommen på talerstolen.

HUR skal jobbe for fremme ungdommens interesser i Hitra kommune, og har møterett og talerett i kommunestyret og komiteene.

Det har de to lederne tenkt å gjøre.

Viktig at ungdommen blir hørt

- Grunnen til at jeg meldte meg inn i ungdomsrådet var at jeg har hørt mye positivt om ungdomsrådet på Frøya. Derfor er det veldig artig at det har startet opp på Hitra nå, sånn at vi kan videreformidle saker som ungdommene er opptatt av, som de kanskje ikke har hatt muligheten til å ta opp før. Og det er jo veldig bra, sa Regina Rand til kommunestyret.

- Jeg meldte meg inn i HUR fordi jeg synes det er viktig at også ungdommenes stemme blir hørt. Vi skal prøve å fremme det de mener. Vi har med oss et bra team. Jeg synes det er bra at vi fikk med oss folk både fra ungdomsskolen og videregående, og vi har og folk som har ganske ulike interesser, så jeg tror vi kan dekke et bredt område av ungdommen, mente Marita Skogås Krangnes.

Begge går sisteåret på videregående.

Ungdomsrådet består i dag av åtte medlemmer, med halvparten fra ungdomsskolen, og halvparten fra videregående.